Förtroendeuppdrag 2023

Redaktör Wätteranen:

Bernt Ståhl

070–534 70 91

 

Valberedningen:

Vakant

 

Webbsida: 

Styrelsen

info@vvfk.se

 

Revisor/Granskare:

Tjänsten köps in år 2024

 


Marknads sektion:

Matias Benér

070-544 26 89 

Karl-Anton Sjö

070-885 04 55

Sievert Ingvarsson

070-559 58 07

Roger Thunberg

072-445 50 61


Ansvariga månadsmöten /

Huskvarna parken:

Peter Nors

073-052 85 76 

Kurt Vilhelmsson

073-907 65 26

Jan Ryd

070-562 06 19