Förtroendeuppdrag 2023

Redaktör Wätteranen:

Bernt Ståhl

070–534 70 91

 

Valberedningen:

Gunbritt Schälin

070-200 72 09 

Britt-Marie Ossvall

070-290 25 87

 

Webbsida: 

Mats Karlsson

072- 242 38 88

mats.karlsson@vvfk.se


Besiktning-MHRF:

Erik Ljungqvist

072-215 65 13

erik.ljungqvist@vvfk.se

 

Revisor:

Josefin Samuelsson

070-897 83 78

 

Revisorssuppleant:

Stefan Gustavsson

070-694 01 86

Marknad/moped sektion:

Bo Karlsson

070-626 85 17

Mats Karlsson

072-242 38 88 

Stefan Gustavsson

070-694 01 86 

Elisabeth Sundin

070-259 71 11 

Diana Karlsson

070-488 35 13 

Kurt Vilhelmsson

073-907 65 26 

Matias Benér

070-544 26 89 

Karl-Anton Sjö

070-885 04 55


Ansvariga månadsmöten /

Huskvarna parken:

Peter Nors

073-052 85 76 

Sven Darwall

073-693 86 53