VÄTTERBYGDENS VETERANFORDONSKLUBB

VÄTTERBYGDENS VETERANFORDONSKLUBB

VI HÅLLER PÅ MED EN NY HEMSIDA KLAR INOM KORT.

På gång i klubben.

Måndagen den 6 mars Klockan 18.00

Kommer Christer Fagerberg och håller föredrag i klubblokalen på Gröna gatan om Husqvarnas tävlings historia.Onsdagen den 8 mars Klockan 18.30