Startsida


Vätterbygdens Veteranfordonsklubb


                                                    Aktuell information
Angående måndagsträffen på grännaberget så vore det bra att veta ungefär hur många vi blir så vi kan förvarna dom. Dom har ingen bordsbeställning men det kan vara bra ändå,

Skicka sms till 0730528576 för anmälan.

Sen vill dom inte att vi kör ända ner utan vi får stå på parkeringen detta beror på att det står bord ganska utspritt, man kan köra ner om man har svårt att gå men det finns bara 5-6 handikapp platser.
Ca 50% på olja och förmånlig rabatt på övrigt sortiment

mot uppvisade av medlemskort

Ca 15% mot uppvisande av medlemskort

10% mot uppvisande av medlemskort

10% På hela sortimentet mot uppvisande av medlemskort

Vätterbygdens Veteranfordonsklubb idag


I april 1969 bildades Vätterbygdens Veteranfordonsklubb men då under namnet Vätterbygdens Veteranbilsklubb. Namnbytet gjordes 2017 för att markera att klubbens inriktning inte bara handlar om bilar utan även andra fordonstyper som till exempel motorcyklar, mopeder, traktorer. Klubben skall nu som då verka för att bevara gamla fordon och prylar med anknytning till hobbyn. Under 2019 firar klubben 50 år.

 

Varje år medverkar vi i, eller anordnar, ett antal evenemang som är knutna till hobbyn. Som exempel kan nämnas Onsdagsträffarna i Huskvarnaparken, Veterandagarna på Visingsö och Veteranmarknaden på Elmia.