Tillfällig hem


Vätterbygdens Veteranfordonsklubb


                                                    Aktuell information 


Vårutflykten som var planerad till den 9 Maj är framflyttad till den 12 September


Vi får frågor om Markanden i Augusti, som det ser ut just nu så har vi inga planer på att ställa in.

Vi följer ständigt utvecklingen kring Corona och myndigheternas rekomendationer, om läget förändras kommer vi informera er här. 


Med vänliga hälsningar

StyrelsenCa 50% på olja och förmånlig rabatt på övrigt sortiment

mot uppvisade av medlemskort

Ca 15% mot uppvisande av medlemskort

10% mot uppvisande av medlemskort

10% På hela sortimentet mot uppvisande av medlemskort

Vätterbygdens Veteranfordonsklubb idag


I april 1969 bildades Vätterbygdens Veteranfordonsklubb men då under namnet Vätterbygdens Veteranbilsklubb. Namnbytet gjordes 2017 för att markera att klubbens inriktning inte bara handlar om bilar utan även andra fordonstyper som till exempel motorcyklar, mopeder, traktorer. Klubben skall nu som då verka för att bevara gamla fordon och prylar med anknytning till hobbyn. Under 2019 firar klubben 50 år.

 

Varje år medverkar vi i, eller anordnar, ett antal evenemang som är knutna till hobbyn. Som exempel kan nämnas Onsdagsträffarna i Huskvarnaparken, Veterandagarna på Visingsö och Veteranmarknaden på Elmia.


Gröna gatan 25, 553 36 Jönköping e-post: info@vvfk.se