VÄTTERBYGDENS VETERANFORDONSKLUBB

VÄTTERBYGDENS VETERANFORDONSKLUBB

VI HÅLLER PÅ MED EN NY HEMSIDA KLAR INOM KORT.

På gång i klubben.


Välkomna till VVFK:s Årsmöte 2023

 

Söndagen den 5/2 2023 kl. 17:00 kommer vi att vara på Kättilstorps Golfrestaurang i Jönköping, efter mötet serveras mat.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/12 2022.

Anmälan skall ske senast söndagen den 31/1 2022, till Gun-Britt Schälin

på telefon 070-200 72 09 eller mail gunbrittschalin94@gmail.com