Styrelse


Styrelse


Ordförande

Filip Rubin

076 - 172 76 30Kassör

Crina Grosu

076 -217 52 30
Ledamot

Anders Nilbratt

036 - 13 75 47

Vice ordförande

Bengt Gyllenmyr

036 - 619 38Sekreterare/medlemsregister

Margareta Berglind

070 - 309 20 11
Ledamot

Lars-Göran Krieg

036 - 19 00
Styrelseelev                               Styrelseelev

Tomas Odelrot                          Marie Hertzberg

tomas@vvfk.se                         070-026 355

   


Styre

Övriga förtroendeuppdrag

Försäkringskommitté

Besiktnings - MHRF-försäkring

Uno Carlsson

036 - 13 77 18

Besiktnings - MHRF-försäkring

Anders Nilbratt

036 - 13 75 47
Gunbritt Schälin

(sammankallande)

Tel: 036-840 75Marianne Lilja

073-229 77 80

Valberedning

Bengt Gyllenmyr

(sammankallande)

070 - 634 89 82

073 - 610 22 55

036 - 619 38

Marknadskommitté:


Jan Ryd

070 - 562 06 19Lars Schälin

036 - 840 75
Stefan Gustavsson

036 - 71 53 22Per Svensson

076 - 163 32 12

073 - 229 77 80Anders Berglind

036 - 374 126Marknadselev

Patric Sandelius

070- 555 32 10Alf Ottosson

076- 810 72 96

Månadsmötekommitté:


Sven Johansson

036 - 14 51 10
Lars Broströmmer

076 - 855 72 57


Gunbritt Schälin

036 - 840 75


Marianne Lilja

073-2297780

Festkommitté:

                                                                                   Faddrar:


 Lotta & Göte Wilgortsson

 076-3058600

Redaktör Wätteranen:


Bernt Ståhl

036 - 14 70 91

Ansvarig klubblokal:


Berit Johansson

070 - 514 94 91

Utställningar / Kortege:


Göran Thulin

036 - 13 73 38


Ansvariga fikat:


Siv Karlsson

036 - 134 151


Åke Sjögren

036 - 134 151

Webbsida:


Filip Rubin

076 - 172 76 30

Gröna gatan 25, 553 36 Jönköping e-post: info@vvfk.se