Styrelse

Fadder:

Erik Ljungqvist

072 - 215 65 13


Redaktör Wätteranen:

Bernt Ståhl

070 - 534 70 91


Webbsida:

Daniel Persson

076 -188 60 76

daniel.persson@vvfk.se


Valberedning 

Gun-Britt Schälin

070 - 200 72 09


Jonas Lundberg 

070 - 453 11 11


Besiktningsmän-MHRF:

Erik Ljungqvist

erik.ljugqvist@vvfk.se

072-215 65 13


Uno Carlsson

uno.carlsson@vvfk.se

070 - 517 77 18


Lars Ljungqvist

lars.ljungqvist@vvfk.se

070-577 04 35


Revisorer:

Josefin Magnusson

070 - 897 83 78


Stefan Gustavsson

070-694 01 86


Revisorsuppleant:

Vakant

Mopedsektion:

Vakant 2022
Marknadssektion:

Bo Carlsson 

070 - 626 85 17 


Stefan Gustavsson 

070 - 694 01 86


Mats Karlsson 

072 - 242 38 88


Gert Pettersson

070 - 916 12 22


Diana Karlsson 

070 - 488 35 13


Elisabeth Sundin 

070 - 259 77 11


Ansvariga månadsmöten

Anna Engholm

070 - 639 36 92 


Erik Ljungqvist

072 - 215 65 13

 

Peter Nors

073 - 052 85 76


Jonas Lundberg 

070 - 453 11 11