Styrelse


Styrelse

Faddrar:

Lotta & Göte Wigortsson

076 - 305 86 00


Redaktör Wätteranen:

Bernt Ståhl

036 - 14 70 91


Webbsida:

Daniel Persson

076 -188 60 76

daniel.persson@vvfk.se


Valberedning och Festkommite

Sammankallande

Gun-Britt Schälin

070 - 200 72 09


Marianne Lilja

073 - 229 77 80


Besiktning-MHRF:

Anders Nilbratt

anders.nilbratt@vvfk.se

070 - 398 00 36


Uno Carlsson

uno.carlsson@vvfk.se

070 - 517 77 18


Erik Ljungqvist

erik.ljugqvist@vvfk.se

072-215 65 13


Lars Ljungqvist

lars.ljungqvist@vvfk.se

070-577 04 35


Revisorer:

Håkan Stamming

076-140 756


Patric Sandelius

070-203 42 75


Revisorsuppleant

Stefan Gustavsson

070-694 01 86

Mopedsektion:

Jan-Åke Löfgren

076 - 029 63 55


Björn Kalin

076 - 119 84 10


Tomas Odelrot

076 - 495 37 93

Utställningar / Kortege:

Göran Thulin

036 - 13 73 38


Klubblokalsansvariga:

Berit Johansson

070 - 514 94 91


Gunilla Karlstedt

070 - 513 21 67


Sven Johansson

036 - 14 51 10


Marknadssektion:

Karl-Anton Sjö

070-885 04 55


Stefan Gustavsson 

070 - 694 01 86


Lars Schälin

036 - 840 75


Anders Berglind

036 - 37 41 26


Daniel Persson

076-188 60 76 


Erik Ljungqvist

072-215 65 13


Bosse Carlsson

070-626 85 17


Richard Nork

073-974 29 08 

Månadsmötessektion

Åke Sjögren

070-404 29 61


Sven Johansson

036 - 14 51 10


Lars Broströmmer

076 - 855 72 57


Siv Karlsson

070-145 01 27


Roland Karlsson

070 - 204 24 41


Fikaansvariga:

Åke Sjögren

070-404 29 61


Siv Karlsson

070-145 01 27Gröna gatan 25, 553 36 Jönköping e-post: info@vvfk.se