Startsida


                                                    Aktuell information Vårutflykten som var planerad till den 9 Maj är framflyttad till den 12 September och blir en höstutflykt, till Smålands bil- musik- och leksaksmuseum.

Samling Bilprovningen Gamla flygfältet 08:45 Avfärd 09:00 

Kaffe och fralla serveras vid ankomst till museet, efter avslutat besök har vi gemensam lunch.

Anmälan görs till Gun-Britt Schälin 070-200 7209 Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Vätterbygdens Veteranfordonsklubb

Ca 50% på olja och förmånlig rabatt på övrigt sortiment

mot uppvisade av medlemskort

Ca 15% mot uppvisande av medlemskort

10% mot uppvisande av medlemskort

10% På hela sortimentet mot uppvisande av medlemskort

Vätterbygdens Veteranfordonsklubb idag


I april 1969 bildades Vätterbygdens Veteranfordonsklubb men då under namnet Vätterbygdens Veteranbilsklubb. Namnbytet gjordes 2017 för att markera att klubbens inriktning inte bara handlar om bilar utan även andra fordonstyper som till exempel motorcyklar, mopeder, traktorer. Klubben skall nu som då verka för att bevara gamla fordon och prylar med anknytning till hobbyn. Under 2019 firar klubben 50 år.

 

Varje år medverkar vi i, eller anordnar, ett antal evenemang som är knutna till hobbyn. Som exempel kan nämnas Onsdagsträffarna i Huskvarnaparken, Veterandagarna på Visingsö och Veteranmarknaden på Elmia.


Gröna gatan 25, 553 36 Jönköping e-post: info@vvfk.se