Styrelse

 

Styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Lars Schälin

036 - 840 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör

Crina Grosu

076 -217 52 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Anders Nilbratt

036 - 13 75 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Filip Rubin

076 - 172 76 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande

Bengt Gyllenmyr

036 - 619 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare

/medlemsregister

Ulf Ängås

Tel. 036 - 37 21 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Lars-Göran Krieg

036 - 19 00 99

 

 

Övriga förtroendeuppdrag

Försäkringskommitté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno Carlsson

036 - 13 77 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Nilbratt

036 - 13 75 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Gustavsson

036 - 16 71 2

Valberedning

 

Gunbritt Schälin

(sammankallande)

Tel: 036-840 75

 

 

Krister Eriksén

070-214 30 97

 

 

Bengt Gyllenmyr

070 - 634 89 82

073 - 610 22 55

036 - 619 38

Marknadskommitté:

 

Jan Ryd

070 - 562 06 19

036 - 71 38 50

 

Lars Schälin

036 - 840 75

 

 

 

Stefan Gustavsson

036 - 71 53 22

 

 

Per Svensson

076 - 163 32 12

073 - 229 77 80

 

 

Magnusson

036 - 692 98

070 - 344 61 01

 

 

Berndt Willman

0390 - 310 97

Månadsmöteskommitté:

 

Ove Davidsson

036 - 18 47 20

070 - 769 78 95

 

 

Lars-Göran Krieg

036 - 19 00 99

 

Gunbritt Schälin

036 - 840 75

Festkommitté:

 

Birgitta Sandgren

036 - 800 09

Redaktör Wätteranen:

 

Bernt Ståhl

036 - 14 70 91

Hemsidan:

 

Peter Gunnarsson

073-152 75 82

Ansvarig klubblokal:

 

Ove Davidsson

036 - 18 47 20

Utställningar / Kortege:

 

Göran Thulin

036 - 13 73 38

 

Ove Davidsson

036 - 18 47 20

Gröna gatan 25, 553 36 Jönköping e-post: info@vvfk.se