Styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande

Filip Rubin

076 - 172 76 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör

Crina Grosu

076 -217 52 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Anders Nilbratt

036 - 13 75 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Peter Gunnarsson

073- 152 75 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande

Bengt Gyllenmyr

036 - 619 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare/medlemsregister

Margareta Berglind

070 - 309 20 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot

Lars-Göran Krieg

036 - 19 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelseelev Styrelseelev

Tomas Odelrot Marie Hertzberg

tomas@vvfk.se 070-026 355

 

Styre

Övriga förtroendeuppdrag

Försäkringskommitté

Besiktnings - MHRF-försäkring

Uno Carlsson

036 - 13 77 18

Besiktnings - MHRF-försäkring

Anders Nilbratt

036 - 13 75 47

 

 

 

Gunbritt Schälin

(sammankallande)

Tel: 036-840 75

Valberedning

 

Krister Eriksén

070-214 30 97

 

 

Marianne Lilja

073-229 77 80

 

 

Bengt Gyllenmyr

(sammankallande)

070 - 634 89 82

073 - 610 22 55

036 - 619 38

Marknadskommitté:

 

Jan Ryd

070 - 562 06 19

 

 

Lars Schälin

036 - 840 75

 

 

 

Stefan Gustavsson

036 - 71 53 22

 

 

Per Svensson

076 - 163 32 12

073 - 229 77 80

 

 

Anders Berglind

036 - 374 126

 

 

Marknadselev

Patrik Sandelius

070- 555 32 10

 

 

Alf Ottosson

076- 810 72 96

Månadsmötekommitté:

 

Sven Johansson

036 - 14 51 10

 

 

 

Lars Broströmmer

076 - 855 72 57

 

Gunbritt Schälin

036 - 840 75

Festkommitté:

 

Birgitta Sandgren

036 - 800 09

Redaktör Wätteranen:

 

Bernt Ståhl

036 - 14 70 91

Ansvarig klubblokal:

 

Berit Johansson

070 - 514 94 91

Utställningar / Kortege:

 

Göran Thulin

036 - 13 73 38

 

Ansvariga fikat:

 

Siv Karlsson

036 - 134 151

 

Åke Sjögren

036 - 134 151

Hemsida:

 

Peter Gunnarsson

073-152 75 82

peter@vvfk.se

Gröna gatan 25, 553 36 Jönköping e-post: info@vvfk.se